Onze escort service heeft enkele gedragsregels opgesteld voor klanten die gebruik maken van onze diensten. Te allen tijde dient u zich aan deze regels te houden. Het beleid voor zowel (zelfstandige) dames als klanten is voor ons erg belangrijk en valt ook onder huisregels.

Wij houden rekening met de gestelde regels van onze vergunninghouder te Amstelveen. Wij dienen gedragsregels voorop te stellen aan onze klanten die te allen tijde in acht genomen te worden. Bij het negeren of overtreden van deze gedragsregels, is onze escort service en/of escort dames genoodzaakt enige dienstverlening zonder opgaaf van reden te annuleren. Leest u de regels aandachtig door, deze zijn voor zowel dame als klant belangrijk.

• Het is niet toegestaan tegen wil van een dame in drank en/of genotsmiddelen te bieden.
• Onveilige sex is ten nimmer toegestaan, in geen enkele omstandigheid. Met onveilige sex wordt bedoeld
pijpen zonder condoom of intimiteit zonder condoom.
• Als klant zijnde dient u schone handdoeken en/of schone (bed)lakens in het bezit te hebben wegens
hygiënevoorschriften.
• De dame moet na afloop gebruik kunnen maken van een douche.
• Bij overtreding kunnen wij de politie inschakelen indien nodig.

De dames werken op zelfstandige basis en mogen u als klant of bepaalde diensten altijd weigeren, indien de dames het ter plekke niet hygiënisch of veilig achtten.

Indien u vragen heeft staat het u vrij om altijd contact met ons op te nemen. Wij zijn elke dag geopend van 15.00 tot 06.00 uur.